Les Cahiers de la Solidarité
CatalogueDuurzame Ontwikkeling MVO / Diversiteit Sociale Economie Sociale Zaken Participatie van het middenveld français nederlands english
» Presentatie » Rapports d’activités » Oprichtingsdocumenten van Pour la Solidarité

Oprichtingsdocumenten van Pour la Solidarité

Charter en oprichtingsstatuten van de Europese Think Tank Pour la Solidarité.

Uittreksels van het Charter van de Europese Think Tank Pour la Solidarité.

Verbinden om samen vooruit te gaan?

Het is zo dat de liberalisering van de economie, de productie via netwerken, de globalisering van de uitwisselingen vaak een positieve effect hadden op de efficiëntie en de concurrentiekracht, maar ze hebben ook een prijs. Vooral wat betreft de aanslag op het leefmilieu en de sociale ellende. Na twintig jaar apathie herrijst het samenlevingsdebat uit zijn as. Militante protesten die worden georganiseerd bij grote bijeenkomsten van internationale instanties, vormen slechts het topje van de ijsberg: achter de spectaculaire acties staan de mensen van het middenveld die zich vragen stellen en die vaak nog ondoelmatig op zoek gaan naar manieren om de huidige wereld meer rechtvaardig en solidair te maken. Trouwens uit alles - de filosofie, de geschiedenis, de economie - blijkt dat het tijd is voor de Mensheid om een nieuwe stap te zetten. Maar dat mag deze keer niet gebeuren in een klimaat van improvisatie en misverstanden.

 

Kritische massa creëren

We vertrekken zeker niet van nul. Binnen de verenigingswereld, de academische milieus, de privébedrijven, de overheidssector, de sociale organisaties, werken er mensen die nadenken over deze kwesties en die vaak beschikken over doeltreffende en interessante voorstellen om de aan de gang zijnde evoluties beter af te stemmen op de noden van de mensheid. Maar door de versnippering van deze initiatieven en uitingen van goede wil kan onvoldoende worden gewogen op gebeurtenissen die slecht kunnen uitdraaien. Om ervoor te zorgen dat die initiatieven een kritische massa en zin krijgen, is het nodig om ze te overkoepelen en om ze op een transversale manier en in een multidisciplinair perspectief met elkaar te confronteren. Naar de kern gaan en vertrekken van het concrete om projecten uit te werken door het bundelen van de energie die overal verspreid is, is de beste manier om het keerpunt dat eraan komt te verzilveren! [...]

 


Een nieuw sociaal contract

Dit is de ambitie van de Europese Think tank Pour la Solidarité: bevorderen van verschillende vormen van menselijke solidariteit door verspreide energiebronnen te verenigingen in een perspectief van duurzame ontwikkeling. Daarom spant PLS zich op alle mogelijke manieren in voor de bevordering van samenwerking tussen de vijf reeds vermelde actoren. PLS bezorgt hen in de kader van partnerschappen, bovenop wat ze al hebben, bijkomende financiële en intellectuele middelen. [...]
Een netwerk met meerwaarde

 

Verbinden is het maatschappelijke doel van de Think Tank Pour la Solidarité en gaat over het systematisch bijeenbrengen van versnipperde competenties. Deze gerichte, flexibele focus van diverse knowhow kan enkel worden geleverd door specialisten uit elk van de vijf groepen actoren, die de enigen zijn die over deze expertise beschikken. Een hecht team van verscheidene vaste medewerkers vormt dus een minimum voorwaarde om te werken volgens de principes van de Think tank Pour la Solidarité.

 


login
Neemt wij contact op Plan van website Wettelijke vermeldingen réalisation : Vertige TEST