Les Cahiers de la Solidarité
CatalogueDuurzame Ontwikkeling MVO / Diversiteit Sociale Economie Sociale Zaken Participatie van het middenveld français nederlands english
» Duurzame Ontwikkeling » Publicaties » Vrouwen in de Stad : wat doet Europa ?

Vrouwen in de Stad : wat doet Europa ?

Cahier de la Solidarité, nr 13, Reeks duurzame en territoriale ontwikkeling

De strijd tegen discriminatie op grond van geslacht is een dagelijks gevecht. Ondanks de geleidelijke vooruitgang die wordt geboekt is de gelijkheid van vrouwen en mannen nog lang geen feit. Na te hebben gevochten voor gelijke rechten (stemrecht, recht op verkozen te worden, juridische bekwaamheid, het legaliseren van abortus, enz.) moeten vrouwen vandaag de strijd verder zetten om ook in de praktijk gelijkheid te krijgen: evenwicht tussen beroep en werk, gelijk loon, eerlijke verdeling van de huishoudelijke taken, … de doelstelling daarbij is vrouwen een levenskwaliteit te garanderen die gelijk is aan die van de mannen. In de stad zijn deze ongelijkheden bijzonder opvallend. Vrouwen
en mannen "beleven" de stad niet op dezelfde manier. Het is dus zeer belangrijk rekening te houden met de "geslachtsgebonden specifieke eigenschappen" in het stedelijk beheer. Een vergelijkbare behandeling van de stedelijke problemen leidt immers niet systematisch tot een egalitaire behandeling. De plaatselijke autoriteiten moeten bij het beheer van de stad dus rekening houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen om de gelijkheid te waarborgen, de emancipatie van vrouwen daadwerkelijk te bevorderen en hen dus in staat te stellen hun burgerschap ten volle uit te oefenen.

De Europese Unie heeft zich van bij haar oprichting ingezet voor een voluntaristisch beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen. Zij heeft zich gewapend met een juridisch kader dat niet minder dan veertien richtlijnen telt, heeft het begrip gender mainstreaming geïntegreerd in al haar beleidsonderdelen en heeft beslist over de oprichting van een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat operationeel zou moeten zijn vanaf januari 2008. Tegelijkertijd heeft de Europese Unie een reeks programma’s ten uitvoer gelegd met als doel het ondersteunen van de projecten ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht. Dat was het geval voor EQUAL, dat vandaag vervangen is door het programma PROGRESS. Pour la Solidarité, dat in zijn hoedanigheid van Europese Think Tank gespecialiseerd is in de gebieden van sociale cohesie, heeft met name belangstelling voor het Europees beleid inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze gelijkheid wil zij bevorderen in haar onderzoeksacties en andere activiteiten. In het kader hiervan stellen wij u dit Cahier de la Solidarité voor, gewijd aan het effect van het Europees beleid op de omstandigheden van vrouwen in de stad. Het maakt de stand van zaken op van de Europese interventie die bijdraagt tot de emancipatie van vrouwen in de stad en analyseert de mogelijkheden tot actie, aan de vooravond van de begrotingsprogrammering 2007-2013.

 
Bijlagen


login
Neemt wij contact op Plan van website Wettelijke vermeldingen réalisation : Vertige TEST